นโยบายทางธุรกิจ

1. เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการบน Aoacademy.co นี้ เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ A’O Academy เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ​  และ/หรือ​ ซื้อ​ “คอร์สเรียนออนไลน์​ และ/หรือคอร์สเรียนสด” ​ตามที่ “A’O Academy” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อะโฮ้ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “อะโฮ้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการเรียน “คอร์สเรียนออนไลน์​ และ/หรือคอร์สเรียนสด” ของ A’O Academy ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบการเรียน, คำถาม และคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และ/หรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ A’O Academy แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลง และยินยอมที่จะผูกพันธ์ตน รวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานบน​ Aoacademy.co ​ทุกประการ

1.1 เงื่อนไขทั่วไป

“อะโฮ้” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศ และบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และ/หรือกระทำการใดๆ ใน “คอร์สเรียนออนไลน์​ และ/หรือคอร์สเรียนสด” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ 

1.2 เงื่อนไขการใช้บริการ

“ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “อะโฮ้” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และการเรี่ยไรเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน และ/หรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

1.3 เงื่อนไข และข้อตกลงของ “ผู้ใช้บริการ”

1.3.1 “ผู้ใช้บริการ” ได้อ่าน และเข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ของ “คอร์สเรียนออนไลน์​ และ/หรือคอร์สเรียนสด” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “คอร์สเรียนออนไลน์​ และ/หรือคอร์สเรียนสด” นั้นๆ 

1.3.2 “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใดๆ และ/หรือนำเข้าซึ่งข้อความใดๆ และ/หรือภาพประกอบใดๆ และ/หรือข้อความโฆษณา และ/หรือจดหมายลูกโซ่ และ/หรือข้อความการเรี่ยไรเงิน หรือทรัพย์สินใดๆ ในเว็บไซต์ และ/หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ 

1.3.3 “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความ และ/หรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใดๆ 

1.3.4 “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “คอร์สเรียนออนไลน์​ และ/หรือคอร์สเรียนสด” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และ/หรือเผยแพร่ในประการใดๆ 

1.3.5 “ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “อะโฮ้” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใดๆ 

1.3.6 “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และ/หรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “คอร์สเรียนออนไลน์​ และ/หรือคอร์สเรียนสด” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น 

1.3.7 “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ “คอร์สเรียนออนไลน์​ และ/หรือคอร์สเรียนสด” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้ และ/หรือใช้ร่วมได้

4.1 เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1.4.1 “ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะใช้สินค้า และ/หรือบริการได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อ” มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตน ที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

1.4.2 “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการ และ/หรือซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ได้

1.4.3 “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “อะโฮ้” โดยการพิจารณาของทีมงาน “อะโฮ้” ถือเป็นที่สิ้นสุด 

1.4.4 “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลผู้ใช้ ทาง “อะโฮ้” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลผู้ใช้

2. เงื่อนไขการยกเลิก และคืนเงิน

  “อะโฮ้” ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้มีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว ไม่ว่าด้วยวิธีใด และ/หรือกรณีใดก็ตาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า